Po polsku

W ramach Tygodnia Międzykulturo-
wego 2017 oraz z inicjatywy Kościoła
Katolickiego odbędzie się w niedzielę 1
października 2017 r. w godz. 13.00-
17.00 na terenie Zamku Löcknitz festyn
jesienny pt. „Löcknitz przyszłości.
Wspólny festyn. Wspólny region. Wiele
pomysłów”.
Impreza zainaugurowana zostanie w
Kościele Ewangelickim Mszą Św. o
godz. 12.00 celebrowaną przez arcybis-
kupów dr Heinera Kocha (Archidiecezja
Berlińska) oraz Prof. dr hab. Andrzeja
Dzięgę (Archidiecezja Szczecińsko-Ka-
mieńska).
O godz. 13.00 zapraszamy na bezpłatny
koncert berlińskiego zespołu Schnaftl
Ufftschik. Muzycy zaprezentują mix z
dziedziny jazz, pop, folk i muzyki świa-
towej. Program artystyczny wzbogacą
również Przedszkole „Randow-Spatzen”
z Löcknitz oraz Zespół Tańca Ludo-
wego „Policzanie” z Polic.
Od godz. 15.00 znany aktor, kabareciarz
i autor książek Steffen Möller wprowa-
dzi zainteresowanych w niuanse polsko-
niemieckich różnic mentalnych oraz po-
prowadzi dyskusję panelową
przy
Wieży Zamkowej z przedstawicielami
świata polityki, kościoła i społeczeń-
stwa. Regionalni handlarze, inicjatywy
oraz stowarzyszenia (m.in. Caritas)
przedstawią swoją ofertę i zaprezentują
swoje wyroby. Zaplanowano również
bezpłatne atrakcje dla rodzin i dzieci
(m.in. dmuchańce, kącik prac manual-
nych itp.).
Klaudia-Wildner Schipek

Polscy katolicy w Löcknitz
Po wielu miesiącach a nawet lat starań, rozpoczęliśmy pracę duszpasterską w języku polskim wśród Polaków w Löcknitz. W każdą niedzielę o godz. 12 odprawiamy katolicką Mszę Świętą (w kościele ewangelickim obok Bürgerhaus) w języku polskim. Będziemy się starali o coraz lepszą oprawę
tej niedzielnej Mszy Świętej. Zachęcamy do osobistego włączenia się w to dzieło i pomoc w różnej formie: w przygotowaniu kościoła do mszy św., sprzątaniu, układaniu kwiatów, czytaniu czytań mszalnych, modlitwy wiernych, pomocy w prowadzeniu śpiewów, gry na organach itp.)
Przypominamy,- że w naszym kościele w Löcknitz nie ma Tabernakulum, czyli miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu, dlatego osoby, które chcą przystąpić podczas Mszy Świętych do komunii, prosimy o przełożenie hostii z naczynia drewnianego do metalowej pateny.
- osoby, które z różnych powodów nie mogą przystąpić do Komunii Świętej, mogą podejść podczas jej udzielania z ręką położoną na piersi, aby w ten sposób otrzymać znak krzyża na czole czyli symbol Bożego błogosławieństwa. Podobnie i dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii.
Msza Święta w Wigilię Bożego Narodzenia odbędzie się o godz. 20:00, natomiast w pierwszy dzień
świąt o godz. 12:00. W drugi dzień świąt nie będzie Mszy Św. w Löcknitz.
Rozpoczęliśmy przygotowania w języku polskim do I Komunii Świętej dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej.
W przyszłym roku chcemy też rozpocząć przygotowania do sakramentu bierzmowania młodzieży.
Jeżeli będą chętni do pomocy, to możemy także przygotować teksty i informacje w naszej gazetce parafialnej w języku polskim. Więcej informacji już w języku niemieckim możemy znaleźć w naszej
gazetce parafialnej albo na naszej stronie internetowej (adres na ostatniej stronie).

Translator - Tłumacz:

Besucherzaehler