Gebete in der Corona-Krise


Gebet um Fürsprache des Heiligen Johannes Paul II

Johannes Paul II., unser heiliger Anwalt, du Helfer in schwierigen Angelegenheiten. Du, der mit deinem Leben eine große Liebe zu Gott und den Menschen bezeugt hast, indem du uns auf dem Weg zu Jesus und Maria geführt hast. Du hast die beiden geliebt und auf diesem Wege wolltest du Anderen helfen. Durch deine Liebe und dein großes Leiden, das du für die anderen aufgeopfert hast, nähertest du dich jeden Tag der Heiligkeit.

Ich möchte dich bitten in diesem meinem Anliegen … . Ich bin mir sicher, dass du durch deinen Glauben, dein Gebet und deine Liebe hilfst, dieses mein Anliegen vor Gott zu bringen.

Ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit und die Kraft deines päpstlichen Gebets. Ich möchte nach deinem Beispiel durch Jesus und Maria immer näher zu Gott kommen.

 

Vater unser im Himmel …, Gegrüßet seist du Maria … Ehre sei dem Vater …

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 

Ojcze Nasz …, Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…