Gebete in der Corona-KriseBłogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

 

Wprowadzenie:

Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości w tym trudnym czasie pandemii będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego błogosławimy niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali.

 

Modlitwa błogosławieństwa:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus i zasiadłeś z nimi do stołu, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

 

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.       Amen.


Gebet um Fürsprache des Heiligen Johannes Paul II

Johannes Paul II., unser heiliger Anwalt, du Helfer in schwierigen Angelegenheiten. Du, der mit deinem Leben eine große Liebe zu Gott und den Menschen bezeugt hast, indem du uns auf dem Weg zu Jesus und Maria geführt hast. Du hast die beiden geliebt und auf diesem Wege wolltest du Anderen helfen. Durch deine Liebe und dein großes Leiden, das du für die anderen aufgeopfert hast, nähertest du dich jeden Tag der Heiligkeit.

Ich möchte dich bitten in diesem meinem Anliegen … . Ich bin mir sicher, dass du durch deinen Glauben, dein Gebet und deine Liebe hilfst, dieses mein Anliegen vor Gott zu bringen.

Ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit und die Kraft deines päpstlichen Gebets. Ich möchte nach deinem Beispiel durch Jesus und Maria immer näher zu Gott kommen.

 

Vater unser im Himmel …, Gegrüßet seist du Maria … Ehre sei dem Vater …

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 

Ojcze Nasz …, Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…